TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP 8 KHAY BẰNG GAS
Giảm 20%
NLE-60917
12500,000đ 10,000,000đ
TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP BẰNG GAS 12 KHAY
Giảm 4%
UFL-93934
12000,000đ 11,500,000đ
TỦ NẤU CƠM BẰNG GAS 24 KHAY
Giảm 4%
RJA-72595
23000,000đ 22,000,000đ
TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP 20KG BẰNG GAS
Giảm 0%
ZZR-81092
0,000đ 9,200,000đ
TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP 50KG BẰNG GAS
Giảm 0%
ZNS-56113
0,000đ 12,500,000đ
 Tư vấn: 0962 50 2007