Tủ cơm công nghiệp 8 khay bằng điện
Giảm 11%
Tủ cơm công nghiệp 8 khay
Giảm 12%
9500,000đ 8.300,000đ
Tủ cơm công nghiệp 24 khay bằng điện
Giảm 10%
TỦ HẤP CƠM CÔNG NGHIỆP 60KG BẰNG ĐIỆN
Giảm 12%
TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP 8 KHAY BẰNG GAS
Giảm 20%
TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP BẰNG GAS 12 KHAY
Giảm 4%
TỦ NẤU CƠM BẰNG GAS 24 KHAY
Giảm 4%
23000,000đ 22.000,000đ
TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP 50KG BẰNG GAS
Giảm 0%
 Tư vấn: 0962 50 2007